O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:57
kontakt
MOJ

Komunikaty

24/05/24 12:40 MOJ S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 20.06.2024 rok.
12:02 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 20 czerwca 2024 r.
07/05/24 12:00 MOJ S.A.: Informacja o treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
25/04/24 07:33 MOJ S.A.: MOJ S.A.
03/04/24 11:51 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
02/04/24 14:45 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką FASING S.A.
15/02/24 12:08 MOJ S.A.: Wyrok sądu w sprawie z powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A.
29/01/24 14:57 MOJ S.A.: Termin przekazania raportów okresowych w 2024 roku
17/01/24 13:41 MOJ S.A.: Informacja o treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
21/12/23 14:58 MOJ S.A.: Złożenie oświadczenia o zmianie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku PEKAO S.A.
23/11/23 07:31 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/10/23 14:17 MOJ S.A.: Udzielenie prokury
28/09/23 17:38 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
18/09/23 18:07 MOJ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku.
07/08/23 14:01 MOJ S.A.: Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 r