O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:48
kontakt
MILKPOL

Komunikaty

14/05/24 10:50 brak uprawnień MILKPOL SA (10/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c kwiecień 2024 roku
13/05/24 22:26 brak uprawnień MILKPOL SA (9/2024) Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2024 roku.
15/04/24 21:19 brak uprawnień MILKPOL SA (8/2024) Informacja o stosowaniu przez Milkpol S.A. zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 13:36 brak uprawnień MILKPOL SA (7/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c marzec 2024 roku.
14/03/24 10:30 brak uprawnień MILKPOL SA (6/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c luty 2024 roku.
28/02/24 10:46 brak uprawnień MILKPOL SA (5/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 i 2024.
14/02/24 15:26 brak uprawnień MILKPOL SA (4/2024) Raport kwartalny Milkpol SA za IV kwartał 2023 roku.
12:36 brak uprawnień MILKPOL SA (3/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c styczeń 2024 roku.
30/01/24 12:53 brak uprawnień MILKPOL SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych Milkpol S.A. w 2024 roku.
15/01/24 12:58 brak uprawnień MILKPOL SA (1/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c grudzień 2023 roku.
13/12/23 15:34 brak uprawnień MILKPOL SA (25/2023) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c listopad 2023 roku.
14/11/23 15:23 brak uprawnień MILKPOL SA (24/2023) Raport kwartalny Milkpol SA za III kwartał 2023 roku.
14:50 brak uprawnień MILKPOL SA (23/2023) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c październik 2023 roku.
16/10/23 12:38 brak uprawnień MILKPOL SA (22/2023) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c wrzesień 2023 roku.
15/09/23 11:28 MILKPOL S.A.: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Milkpol S.A.