O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 21:15
kontakt
POLWAX

Komunikaty

29/05/24 18:15 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
27/05/24 19:12 POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. wraz z projektami uchwał.
24/05/24 19:44 POLWAX S.A.: Zawarcie listu intencyjnego celem pozyskania finansowania dla Spółki
23/05/24 17:08 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21/05/24 09:21 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2024 roku
20/05/24 16:29 POLWAX S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
14:54 POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 20 maja 2024 roku, a także uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte
17/05/24 17:01 POLWAX S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
16:27 POLWAX S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
15/05/24 16:02 POLWAX S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
09/05/24 17:11 POLWAX S.A.: Przyjęcie oceny sytuacji finansowej Spółki przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności Spółki
26/04/24 16:27 POLWAX S.A.: Informacja na temat szacunkowych wyników finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2024 roku.
16:08 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
24/04/24 08:38 POLWAX S.A.: Aktualizacja - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
23/04/24 15:24 POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.