O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:21
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

24/05/24 13:45 KRAKCHEMIA S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy ubezpieczenia z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
23/05/24 14:14 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
14/05/24 09:45 KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
07/05/24 12:42 KRAKCHEMIA S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
25/04/24 16:54 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A.
18/01/24 14:50 KRAKCHEMIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 13:50 KRAKCHEMIA S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.
23/11/23 10:38 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
07/11/23 13:48 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 06 LISTOPADA 2023 ROKU
06/11/23 18:04 KRAKCHEMIA S.A.: UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 6.11.2023 R.
29/09/23 13:15 KRAKCHEMIA S.A.: INFORMACJA O ROZWIĄZANIU PRZEZ EMITENTA UMOWY Z ANIMATOREM RYNKU
28/09/23 22:12 KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakchemia S.A.
22:06 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16/06/23 14:52 KRAKCHEMIA S.A.: ZALECENIE Z URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
06/06/23 11:59 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 05 CZERWCA 2023 r.