O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:11
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

23/05/24 20:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 15:50 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:39 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego badania sprawozdań finansowych
23/04/24 00:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
00:03 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
04/03/24 10:25 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zajęcie rachunków bankowych Spółki
30/01/24 10:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
11/01/24 15:05 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
08/01/24 10:44 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 17:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 15:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
29/09/23 17:19 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/23 21:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku
21/07/23 21:50 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
16/06/23 11:33 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o śmierci Prokurenta Skyline Investment S.A.