O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:28
kontakt
SFKPOLKAP

Komunikaty

03/06/24 23:49 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
29/05/24 22:23 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
24/05/24 21:32 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
23/05/24 22:56 POLKAP S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/05/24 23:58 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 23:35 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
26/03/24 08:59 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP
25/03/24 23:17 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) Upomnienie Spółki
26/02/24 17:42 brak uprawnień GPW: komunikat - SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP
23/02/24 22:00 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
15/02/24 23:58 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Nałożenie środka dyscyplinującego
14/02/24 23:44 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 22:30 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
27/11/23 23:56 POLKAP S.A.: Zawarcie ugody z wierzycielem nieobjętym układem
24/11/23 23:52 POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2023 r.