O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:00
kontakt
KLON

Komunikaty

29/05/24 14:10 KLON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024r. wraz projektami uchwał.
13:34  brak uprawnień KLON SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024r. wraz z projektami uchwał.
28/05/24 19:00  brak uprawnień KLON SA (7/2024) Raport roczny KLON Spółka Akcyjna za 2023 rok.
24/05/24 11:13  brak uprawnień KLON SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2023 rok.
15/05/24 15:52  brak uprawnień KLON SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
15/04/24 14:19  brak uprawnień KLON SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.
14/02/24 16:19  brak uprawnień KLON SA (3/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
31/01/24 08:25  brak uprawnień KLON SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
03/01/24 15:31  brak uprawnień KLON SA (1/2024) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych.
14/12/23 19:52  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki KLON S.A.
15/11/23 08:59  brak uprawnień KLON SA (14/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
28/09/23 09:34 KLON S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania.
09:31 KLON S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania.
01/09/23 11:50 KLON S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
31/08/23 14:23 KLON S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.