O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:13
kontakt
LIBET

Komunikaty

24/05/24 07:15 LIBET S.A.: Informacje o wniosku Zarządu dot. zagospodarowania zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
06/05/24 08:42 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
30/04/24 07:43 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas NWZA Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 roku
01:40 LIBET S.A.: LIBET S.A.
01:16 LIBET S.A.: LIBET S.A.
23/04/24 19:32 LIBET S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu LIBET S.A.
19:27 LIBET S.A.: Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 23 kwietnia 2024 roku
19:18 LIBET S.A.: Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
19/04/24 13:28 LIBET S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
09:15 LIBET S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
17/04/24 14:40 LIBET S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
03/04/24 12:39 LIBET S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
27/03/24 18:00 LIBET S.A.: Korekta raportu LIBET S.A. nr 13/2024 z dnia 27.03.2024 r. - brak załączników
17:24 LIBET S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
26/03/24 14:57 LIBET S.A.: Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.