O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:45
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

24/05/24 10:38  brak uprawnień Wittchen planuje wydać w tym roku na inwestycje ponad 20 mln zł
23/05/24 21:34  brak uprawnień Wittchen chce poprawiać rentowność operacyjną i zwiększyć sprzedaż w 2024 roku
20:52  brak uprawnień Wyniki Wittchen w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
20:08 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 14:54 WITTCHEN S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.
13:59 WITTCHEN S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. nowej kadencji
13:53 WITTCHEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.
13:48  brak uprawnień Wittchen wypłaci 3,57 zł dywidendy na akcję
13:43 WITTCHEN S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy
20/05/24 14:58  brak uprawnień Wittchen otworzył pierwszy salon w Niemczech
17/05/24 14:20 WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii E i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.
26/04/24 12:27 WITTCHEN S.A.: Powiadomienia o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR.
11:58 WITTCHEN S.A.: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z realizacją III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
24/04/24 12:33 WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
23/04/24 13:29 WITTCHEN S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy