O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:30
kontakt
ELEKTROTI

Komunikaty

10/06/24 11:48 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
11:39 ELEKTROTIM S.A.: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
07/06/24 16:16 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
14:01 ELEKTROTIM S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 25.06.2024 r.
29/05/24 13:56  brak uprawnień Elektrotim nową strategię opublikuje nie wcześniej niż w '25; rozbudowuje backlog
28/05/24 06:04 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/24 14:08 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umów o kredyt i o limit na gwarancje z Santander Bank Polska S.A.
11:49 ELEKTROTIM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 25.06.2024 r.
20/05/24 08:15  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla akcji Elektrotimu do 31 zł
26/04/24 11:03 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
25/04/24 16:02  brak uprawnień Elektrotim oczekuje w '24 stabilizacji wyników; backlog na poziomie ok. 600 mln zł
24/04/24 07:54  brak uprawnień Elektrotim chce wypłacić 2,5 zł dywidendy z zysku netto z '23
06:01 ELEKTROTIM S.A.: Rekomendacja podziału zysku ELEKTROTIM S.A. za 2023 rok
06:00 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A.
05:56 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A.