O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:53
kontakt
MANGATA

Komunikaty

15/05/24 16:06 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A
15:02 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
14/05/24 09:33  brak uprawnień EBITDA Mangaty w I kwartale 2024 r. wyniosła 33,3 mln zł i była powyżej konsensusu
06:30  brak uprawnień Wyniki Mangaty w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:23 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/24 13:05 MANGATA HOLDING SA: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku
16/04/24 12:21  brak uprawnień Mangata Holding zakłada, że w '24 przychody spadną do ok. 900 mln zł, chce utrzymać rentowność (opis)
10:52  brak uprawnień Mangata Holding zakłada, że w '24 przychody wyniosą ok. 900 mln zł, a marża EBITDA 12,5-13,5 proc
07:59  brak uprawnień Mangata chce wypłacić 5,5 zł dywidendy na akcję
07:53 MANGATA HOLDING SA: Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
06:36  brak uprawnień Wyniki Mangaty w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:24 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA
06:21 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA
17/01/24 16:20 MANGATA HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
21/12/23 13:53 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Jacka Osowskiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.