O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:13
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

24/05/24 17:53  brak uprawnień RN Trakcji odwołała Arkadiusza Arciszewskiego z funkcji prezesa
17:40 TRAKCJA S.A.: Informacja o odwołaniu Prezesa Zarządu
16:16  brak uprawnień Trakcja planuje emisję 125 mln akcji serii F skierowaną do PKP PLK
16:02 TRAKCJA S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał
23/05/24 13:57 TRAKCJA S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
13:53 TRAKCJA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2024 roku
22/05/24 16:36 TRAKCJA S.A.: Informacja o odwołaniu Członków Zarządu
10:37  brak uprawnień Trakcja ma umowę na przebudowę odcinka drogi A5 za ok. 658,6 mln zł netto
10:23 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną - AB Kauno tiltai
21/05/24 13:33  brak uprawnień RN Trakcji zawiesiła Arciszewskiego w pełnieniu funkcji prezesa, powierzyła jego obowiązki Kozerze
13:19 TRAKCJA S.A.: Powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
08:01  brak uprawnień Prezes Trakcji nie jest aktualnie zatrzymany, ani tymczasowo aresztowany
07:53 TRAKCJA S.A.: Aktualizacja informacji o zatrzymaniu Prezesa Zarządu Emitenta
20/05/24 12:54  brak uprawnień Na zlecenie prokuratury zatrzymany został prezes zarządu Trakcji Arkadiusz Arciszewski
12:49 TRAKCJA S.A.: Informacja o zatrzymaniu Prezesa Zarządu Emitenta