O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:14
kontakt
PBG

Komunikaty

23/05/24 14:46 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2024 roku.
26/04/24 23:47 PBG: PBG
23:44 PBG: PBG
14:20 PBG: Informacja o kolejnym etapie procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie
04/04/24 19:59 PBG: Wejście w życie porozumienia zawartego przez Emitenta z RAFAKO S.A. regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów.
12/03/24 23:38 PBG: Podjęcie Uchwały przez Radę Wierzycieli PBG w zakresie procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie
15/01/24 13:53 PBG: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2024 roku
29/11/23 14:26 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/23 20:07  brak uprawnień PBG gotowe poprzeć kompleksowe warunki restrukturyzacji Rafako
31/10/23 18:37 PBG: Upływ terminu dla zamknięcia transakcji przewidzianej w Wstępnej umowie inwestycyjnej z dnia 25 sierpnia 2023 roku
13/10/23 16:39 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16:13 PBG: Śródrocznego Skrócone Sprawozdanie Finansowe PBG oraz GK PBG za 1 półrocze 2023 roku - korekta
29/09/23 20:51 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:38 PBG: Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku
27/09/23 15:05 PBG: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu zawarcia układu