O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:12
kontakt
COMP

Komunikaty

10/06/24 17:08 COMP: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy COMP S.A. o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o.
05/06/24 17:09 COMP: Strategia Comp 2025 Next Generation - podniesienie celu strategii COMP 2025 Next Generation w zakresie transferu do akcjonariuszy w 2024 roku
24/05/24 17:47 COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r.
17:34 COMP: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy COMP S.A. o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o.
17:21 COMP: Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o.
17:02 COMP: Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku
16:56 COMP: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku
08:07  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył wycenę akcji spółki Comp do 132 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
20/05/24 17:13 COMP: COMP formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/24 16:30 COMP: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
18/04/24 19:12 COMP: COMP
19:06 COMP: COMP
18:34 COMP: Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
18/03/24 15:59 COMP: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
14:25 COMP: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze