O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:58
kontakt
ORZBIALY

Komunikaty

23/05/24 19:13 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
22/05/24 18:51  brak uprawnień Orzeł Biały chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '23
17:30 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok
18/04/24 23:29 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
23:26 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
19/02/24 15:54 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
15:53 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.
15:51 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o sprzeciwie akcjonariusza oraz informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały ujętej w porządku obrad
23/01/24 15:38 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
19/01/24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
10/01/24 10:51 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2024 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
16/11/23 00:04 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/10/23 16:11 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Uchylenie likwidacji spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
21/09/23 00:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego