O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:03
kontakt
CZTOREBKA

Komunikaty

29/05/24 12:32 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10:51 CZERWONA TOREBKA S.A.: Sprawozdanie z wynagrodzeń
28/05/24 10:55 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
26/04/24 20:24 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A.
19:34 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A.
02/02/24 15:46 CZERWONA TOREBKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
29/11/23 12:44 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/23 15:30 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za 3 kwartał
28/09/23 17:10 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/07/23 15:48 CZERWONA TOREBKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.
30/06/23 12:33 CZERWONA TOREBKA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
12:14 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r.
12:06 CZERWONA TOREBKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
14/06/23 13:27 CZERWONA TOREBKA S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
01/06/23 12:21 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.