O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:30
kontakt
TOYA

Komunikaty

20/05/24 17:56 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023
10/05/24 17:53 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/04/24 15:53  brak uprawnień Noble Securities podwyższa wycenę akcji Toya do 11,5 zł
29/03/24 10:43 TOYA S.A.: Udzielenie poręczenia za zobowiązania YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd.
28/03/24 18:56 TOYA S.A.: TOYA S.A.
18:49 TOYA S.A.: TOYA S.A.
26/03/24 15:00 TOYA S.A.: Aneks z dnia 26 marca 2024 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
13:13 TOYA S.A.: Zawarcie Umowy o kredyt krótkoterminowy obrotowy przez spółkę zależną YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd.
06/03/24 14:10 TOYA S.A.: Wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia za zobowiązania YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd.
30/01/24 15:46 TOYA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2024
15/12/23 14:03 TOYA S.A.: Aneks z dnia 15 grudnia 2023 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
13/11/23 15:30 TOYA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
09/11/23 18:57 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/09/23 15:45 TOYA S.A.: Spłata kredytu w ramach Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
13/09/23 14:55 TOYA S.A.: Decyzja o spłacie kredytu stwierdzonego umową o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie