O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:51
kontakt
NTTSYSTEM

Komunikaty

29/05/24 16:37 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:01 NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku
28/05/24 19:57 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 23:57 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.
25/04/24 14:54 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/04/24 16:22 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:13 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023
22/04/24 15:51  brak uprawnień NTT System chce wypłacić max. 0,12 zł dywidendy na akcję za '23
15:45 NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok
02/04/24 15:39 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
29/03/24 17:51 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
17:40 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
05/02/24 16:56 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
26/01/24 17:25 NTT SYSTEM S.A.: Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2024 roku
11/01/24 14:01 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.