O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 22:49
kontakt
AMBRA

Komunikaty

17/05/24 07:03  brak uprawnień Ambra stawia na produkty regionalne oraz angażuje się w rozwój segmentu win dealkoholizowanych
08/05/24 15:56  brak uprawnień Ambra pracuje nad utrzymaniem stabilnych poziomów sprzedaży ilościowej i wzrostu przychodów
00:35 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/03/24 08:52  brak uprawnień BM Banku Millennium obniżyło wycenę akcji Ambry do 32,2 zł
22/02/24 20:32 AMBRA: Zbycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16:29  brak uprawnień Ambra oczekuje umiarkowanej poprawy nastrojów konsumenckich w kolejnych miesiącach
04:23 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/11/23 16:21 AMBRA: Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. oraz za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
08/11/23 00:34 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/10/23 16:54 AMBRA: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 19 października 2023 r.
16:36 AMBRA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 19 października 2023 r. wraz z wynikami głosowań.
16:35  brak uprawnień Ambra wypłaci dywidendę w wysokości 1,1 zł na akcję
16:25 AMBRA: Informacja o dywidendzie
04/10/23 16:04  brak uprawnień BM Banku Millennium podwyższyło wycenę akcji Ambry do 35,9 zł
19/09/23 12:28 AMBRA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia