O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:49
kontakt
ZEPAK

Komunikaty

28/05/24 18:59 ZE PAK S.A.: ZE PAK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:52 ZE PAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
06/05/24 10:25  brak uprawnień ZE PAK SA (1/2024) ZE PAK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/04/24 18:08 ZE PAK S.A.: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
18:06 ZE PAK S.A.: ZE PAK S.A.
18:02 ZE PAK S.A.: ZE PAK S.A.
24/04/24 21:54 ZE PAK S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
19/04/24 20:52  brak uprawnień ZE PAK szacuje skons. zysk netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. na 558 mln zł
20:11 ZE PAK S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
20:05 ZE PAK S.A.: Szacunek wyników za 2023 rok oraz informacja o istotnych zdarzeniach o jednorazowym charakterze wpływających na wyniki
11/04/24 17:14  brak uprawnień ZE PAK rozwiąże część rezerwy rekultywacyjnej co pozytywnie wpłynie na wynik EBITDA grupy
17:06 ZE PAK S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
16:53 ZE PAK S.A.: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2023 roku zdarzenia o jednorazowym charakterze
04/04/24 10:08  brak uprawnień Konsorcjum z Mytilineos i Siemens Energy zbuduje dla ZE PAK blok CCGT o mocy 560 MW w Adamowie
19/03/24 17:25  brak uprawnień ZE PAK rozpocznie produkcję wodoru jeszcze w tym półroczu - prezes