O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 20:02
kontakt
POLICE

Komunikaty

29/05/24 16:20 POLICE: Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty.
28/05/24 18:13 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 19:29 POLICE: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2024 roku.
19:25 POLICE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na dzień 21 czerwca 2024 roku.
22/05/24 19:55 POLICE: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023
21/05/24 23:20 POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za I kwartał 2024 roku
17/05/24 22:28 POLICE: Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
16/05/24 16:19  brak uprawnień POLICE SA (2/2024) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12:02 POLICE: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku.
11:33 POLICE: Rekomendacja Zarządu odnośnie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
29/04/24 23:53 POLICE: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2023.
23:33 POLICE: POLICE
23:32 POLICE: POLICE
26/04/24 22:33 POLICE: Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną
22:19  brak uprawnień Andrzej Dawidowski nowym prezesem Polic