O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 20:37
kontakt
JSW

Komunikaty

27/05/24 14:55 JSW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał
22/05/24 10:47  brak uprawnień JSW nie wyklucza umorzenia części certyfikatów FIZ w tym roku
10:28  brak uprawnień Kontrola kosztów jednym z priorytetów zarządu JSW - prezes
09:11  brak uprawnień Prezes JSW liczy, że w przyszłym roku spółka wróci do wypłaty dywidendy
21/05/24 18:09  brak uprawnień JSW miała w I kw. 532,1 mln zł zysku EBITDA, zgodnie z szacunkami (opis)
17:42  brak uprawnień Nowy zarząd JSW planuje działania w celu poprawy rentowności
17:29  brak uprawnień JSW miała w I kw. 532,1 mln zł zysku EBITDA, zgodnie z szacunkami
17:20 JSW S.A.: JSW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 15:46  brak uprawnień JSW chce przeznaczyć 1,4 mld zł z zysku za '23 na pokrycie start i kapitał zapasowy
15:02  brak uprawnień Szacunkowe wyniki JSW w I kw. '24 vs. konsensus PAP (tabela)
14:54  brak uprawnień JSW szacuje, że miała w I kw. 9,7 mln zł straty netto i 532,1 mln zł zysku EBITDA
14:52 JSW S.A.: Rekomendacja Zarządu JSW S.A. w sprawie podziału zysku za 2023 rok
14:42 JSW S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku
02/05/24 12:40 JSW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24/04/24 10:59  brak uprawnień JSW szacuje, że w 2024 r. produkcja węgla może wynieść ok. 13,5 mln ton (opis)