O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:14
kontakt
SANWIL

Komunikaty

24/04/24 21:33 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA
21:27 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA
17/04/24 12:03  brak uprawnień RN Sanwil Holding delegowała Krzysztofa Misiaka do czasowego wykonywania czynności prezesa
11:52 SANWIL HOLDING SA: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Sanwil Holding S.A.
08/02/24 13:37 SANWIL HOLDING SA: Zawarcie istotnej umowy
31/01/24 14:51 SANWIL HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/11/23 18:00 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/09/23 17:29 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/23 17:44  brak uprawnień Sanwil Holding rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych
17:33 SANWIL HOLDING SA: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
27/07/23 11:56 SANWIL HOLDING SA: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
17/07/23 15:08 SANWIL HOLDING SA: Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A.
28/06/23 13:19 SANWIL HOLDING SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 28.06.2023 r.
13:17 SANWIL HOLDING SA: Treść uchwał podjętych przez ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 28.06.2023 r.
01/06/23 15:09 SANWIL HOLDING SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.