O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:25
kontakt
PULAWY

Komunikaty

29/05/24 16:18 PUŁAWY: Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty.
28/05/24 18:11 PUŁAWY: PUŁAWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/24 20:41  brak uprawnień Katarzyna Stasiak i Wojciech Kozak wiceprezesami Grupy Azoty Puławy
20:10 PUŁAWY: Powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
19:15 PUŁAWY: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
21/05/24 23:19 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I kwartał 2024 roku.
20/05/24 16:34 PUŁAWY: Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023.
17/05/24 22:25 PUŁAWY: Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
16/05/24 12:02 PUŁAWY: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku.
08/05/24 20:31 PUŁAWY: Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
07/05/24 19:43  brak uprawnień Hubert Kamola prezesem Grupy Azoty Puławy
19:32 PUŁAWY: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
29/04/24 23:36 PUŁAWY: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2023.
23:31 PUŁAWY: PUŁAWY
23:28 PUŁAWY: PUŁAWY