O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:52
kontakt
INSTALKRK

Komunikaty

03/06/24 11:36  brak uprawnień Juroszek Holding chce, by Instal Kraków wypłacił 2,5 zł dywidendy na akcję
11:27 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
29/05/24 09:50 INSTALKRK: Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy oraz dokumentacja dotycząca kandydata na członka Rady Nadzorczej.
24/05/24 14:14 INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
14:10 INSTALKRK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
20/05/24 17:19 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 15:13  brak uprawnień Instal Kraków rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję
14:36 INSTALKRK: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w zakresie podziału zysku
19/04/24 13:31 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe po I kwartale 2024 roku
28/03/24 17:11 INSTALKRK: INSTALKRK
17:10 INSTALKRK: INSTALKRK
18/03/24 13:17 INSTALKRK: Powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
13:12 INSTALKRK: Powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
12/02/24 13:28 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za 2023 rok
17/01/24 12:52 INSTALKRK: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku