O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 06:45
kontakt
ENAP

Komunikaty

09/07/24 09:57 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
21/06/24 07:32 ENAP: Uchwały podjęte i projekty uchwał niepodjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2024 roku.
20/06/24 14:07 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2024 roku.
29/05/24 07:08 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/05/24 15:02 ENAP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
09/05/24 13:48 ENAP: Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną
29/04/24 14:23 ENAP: ENAP
25/03/24 12:46 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
24/01/24 14:26 ENAP: Powołanie i ukonstytuowanie się Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
14:18 ENAP: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki
17/01/24 08:53 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
08:43 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15/01/24 10:45 ENAP: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych
29/12/23 10:35 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
10:01 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR