O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:51
kontakt
DEBICA

Komunikaty

24/05/24 09:45 DEBICA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica SA
17/05/24 15:03  brak uprawnień Dębica udzieli Goodyear pożyczki o wartości 155 mln zł
14:50 DEBICA: Umowa pożyczki z Goodyear S.A.
13:38 DEBICA: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2023
16/05/24 07:31 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego
14/05/24 10:08  brak uprawnień Dębica planuje wypłatę 10,30 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
09:59 DEBICA: Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2023
07/05/24 18:13  brak uprawnień Starta netto Dębicy w I kw. '24 wyniosła 65,8 mln zł - szacunki
18:04 DEBICA: Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za I kwartał 2024 r.
26/04/24 15:57 DEBICA: Zawiadomienie o znacznych pakietach akcji - zmiana porozumienia akcjonariuszy
25/04/24 07:15 DEBICA: DEBICA
17/04/24 12:46  brak uprawnień Dębica podniosła szacunek zysku netto w '23 do 284,4 mln zł
12:37 DEBICA: Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2023 r. - aktualizacja
06/03/24 18:13 DEBICA: Umowa pożyczki z Goodyear S.A.
22/02/24 13:52  brak uprawnień Zysk netto Dębicy w '23 wyniósł 196,3 mln zł - szacunki