O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:24
kontakt
AMPLI

Komunikaty

24/05/24 23:25 LC S.A.: Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.
23:16 LC S.A.: Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.
23:05 LC S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22:53 LC S.A.: Korekta raportu rocznego za rok 2023
22:45 LC S.A.: LC S.A.
30/04/24 17:40 LC S.A.: LC S.A.
05/03/24 17:39 LC S.A.: Informacja o zawarciu umowy najmu nieruchomości, będącej istotną transakcją z podmiotem powiązanym z Emitentem
17:31 LC S.A.: Informacja o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości należącej do LC S.A., będącej istotną transakcją z podmiotem powiązanym z Emitentem
17:13 LC S.A.: Powołanie nowego członka Zarządu Emitenta
01/02/24 18:24 AMPLI: Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta, w tym zmiany firmy Spółki na LC SPÓŁKA AKCYJNA.
20/01/24 16:26 AMPLI: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2024.
16/01/24 19:28 AMPLI: Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
19:10 AMPLI: Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. i wybór Przewodniczącego Rady.
18:40 AMPLI: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu 16 stycznia 2024r.
20/12/23 19:04 AMPLI: Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2024r.