O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:20
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

24/05/24 18:46  brak uprawnień URE odmówił zatwierdzenia taryfy ECB Wytwarzanie, spółki stowarzyszonej EC Będzin
18:14 EC Będzin SA: Odmowa zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła dla spółki stowarzyszonej EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o. o.
16/05/24 19:42 EC Będzin SA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
14/05/24 19:35  brak uprawnień Grupa Altum chce nabyć wszystkie posiadane przez EC Będzin udziały w ECB Wytwarzanie za 13 mln zł
19:17 EC Będzin SA: Otrzymanie oferty dotyczącej nabycia przez Grupę Altum sp. z o.o. 49% udziałów w EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o.
01/05/24 18:27 EC Będzin SA: EC Będzin SA
18:19 EC Będzin SA: EC Będzin SA
17:53 EC Będzin SA: Korekta - uzupełnienie raportów rocznych za 2023 r.
03:57 EC Będzin SA: EC Będzin SA
03:45 EC Będzin SA: EC Będzin SA
26/04/24 16:57  brak uprawnień EC Będzin chce sprzedać 49 proc. udziałów w ECB Wytwarzanie
16:41 EC Będzin SA: Podjęcie decyzji o aktualizacji strategicznych kierunków rozwoju EC Będzin S.A. oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości od spółki stowarzyszonej EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
24/04/24 12:43 EC Będzin SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2023 rok.
19/04/24 15:05 EC Będzin SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2023 rok.
18/04/24 21:54 EC Będzin SA: Otrzymanie informacji od EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. o utworzeniu rezerwy tytułem zwrotu równowartości nadmiernie pobranych uprawnień do emisji wydanych w 2022 roku.