O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:18
kontakt
ULMA

Komunikaty

22/05/24 15:31 ULMA Construccion SA: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu
21/05/24 15:37  brak uprawnień Ulma wypłaci 2,3 zł dywidendy na akcję
15:34 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 21 maja 2024 roku.
15:33 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
15:30 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 21 maja 2024 roku.
00:27 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/04/24 14:53 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023
23/04/24 15:27 ULMA Construccion SA: Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.
18/04/24 16:43  brak uprawnień Ulma Construccion Polska chce wypłacić 2,3 zł dywidendy na akcję
16:26 ULMA Construccion SA: Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy.
16/04/24 16:15 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w I kwartale 2024 r.
09/04/24 00:51 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
00:30 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
21/02/24 15:31 ULMA Construccion SA: Powołanie osoby zarządzającej.
30/01/24 15:58 ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.