O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:21
kontakt
AGORA

Komunikaty

29/05/24 23:48 AGORA: Zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytów obrotowych
15:23 AGORA: Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartym przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A.
14:42 AGORA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
24/05/24 13:38 AGORA: Propozycja Zarządu Agory S.A. dotycząca pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok
12:02  brak uprawnień Grupa Agora chciałaby notować w '24 wzrosty nie gorsze niż rynek reklamy
09:05  brak uprawnień Agora podniosła prognozę wzrostu rynku reklamy zewnętrznej w '24 do 10-15 proc., może podnieść dla całego rynku
08:49  brak uprawnień Strata netto j.d Agory w I kw. '24 wyniosła 0,6 mln zł (opis)
07:38  brak uprawnień Strata netto j.d Agory w I kw. '24 wyniosła 0,6 mln zł
07:20 AGORA: AGORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 12:29 AGORA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 14 maja 2024 r.
12:27 AGORA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2024 r.
07:15  brak uprawnień Według Heliosa powtórka frekwencji w '24 w polskich kinach będzie dobrym wynikiem (wywiad)
08/05/24 13:53  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w I kw. 2024 r. wyniosła 323 tys. sztuk
17/04/24 18:23 AGORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
15/04/24 17:13  brak uprawnień Agora chce pozyskać finansowanie do łącznej kwoty 362 mln zł