O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:58
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

30/04/24 22:15 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
21:49 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
29/02/24 17:08 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rezygnacja Prezesa Zarządu.
22/01/24 17:29 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
12/12/23 21:16 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zajęcie rachunków bankowych Spółki.
11/12/23 16:30 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta.
01/12/23 19:04 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:59 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: korekta raportu jednostkowego za III kw.2022 opublikowanego w dniu 28.11.2022r.
29/11/23 18:05 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/10/23 18:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 23 października 2023r.
17:45 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 23 października 2023r.
19/10/23 12:25  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A
10:00  brak uprawnień GPW odwiesiła obrót akcjami PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
17/10/23 21:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/10/23 21:18 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2023 "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał".