O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:23
kontakt
VRG

Komunikaty

13/06/24 15:16  brak uprawnień Akcjonariusz VRG chce, by spółka wypłaciła 0,18 zł dywidendy na akcję
14:59 VRG S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r.
04/06/24 17:56  brak uprawnień Przychody VRG w maju wyniosły 121,6 mln zł, spadek o 2,1 proc. rdr - szacunki
17:38 VRG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w maju 2024 roku.
03/06/24 16:59 VRG S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku, uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał w związku z uzupełnieniem porządku obrad.
31/05/24 16:32 VRG S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.
28/05/24 14:37 VRG S.A.: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r.
22/05/24 17:38 VRG S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.
21/05/24 07:53  brak uprawnień Grupa VRG planuje w III kw. start pilotażu multibrandowych salonów franczyzowych
07:18  brak uprawnień Wyniki VRG w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:16 VRG S.A.: VRG S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/24 16:16 VRG S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej wspólnej kadencji
13:40 VRG S.A.: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapitałowej VRG S.A. w 2024, 2025 i 2026 r.
13:39  brak uprawnień VRG chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
13:34 VRG S.A.: Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.