O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:08
kontakt
ALTA

Komunikaty

23/05/24 16:57 ALTA: Przystąpienie przez Spółkę do negocjacji i zawarcie Memorandum of Understanding ze Stecol Corporation określającego zasady współpracy Stron nad rozwojem Miasteczka Siewierz Jeziorna
15:55 ALTA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał
26/04/24 00:02 ALTA: ALTA
31/01/24 15:19 ALTA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024r.
29/12/23 15:20 ALTA: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna i określenie wartości godziwej nowo utworzonych udziałów.
18/12/23 17:37 ALTA: Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
23/11/23 17:10 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
09/11/23 09:51 ALTA: Asymilacja akcji serii G z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego
08/11/23 12:48 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii G po asymilacji.
07/11/23 17:18  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALTA S.A.
19/10/23 19:00 ALTA: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii G i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
27/09/23 20:33 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
16/08/23 17:11 ALTA: Wybór członka Zarządu Spółki
17:07 ALTA: Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.
17:01 ALTA: Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki