O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 03:52
kontakt
PKOBP

Komunikaty

13/06/24 07:03  brak uprawnień Cyberzagrożenia ryzykiem dla banków; sektor musi być gotowy na spadek stóp - prezesi
11/06/24 19:07 PKO BANK POLSKI S.A.: Przeprowadzenie emisji pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
10/06/24 17:55  brak uprawnień PKO BP będzie otwarty na projekty związane z obronnością kraju
06/06/24 13:16 PKO BANK POLSKI S.A.: Koszty emisji 5-letnich obligacji (senior non preferred)
31/05/24 12:36 PKO BANK POLSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
06:57  brak uprawnień JP Morgan podwyższył rekomendację dla PKO BP do "przeważaj"
29/05/24 19:33  brak uprawnień Usługę płatności odroczonych aktywowało ponad 226 tys. klientów PKO BP
08:32 PKO BANK POLSKI S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 30/2024 - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
28/05/24 14:36  brak uprawnień MF wysłało do konsultacji projekt ustawy implementujący dyrektywę UE w sprawie kredytów zagrożonych banków
27/05/24 15:56 PKO BANK POLSKI S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
23/05/24 13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
21/05/24 18:18 PKO BANK POLSKI S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej na temat rekomendowanego podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 r. oraz pozostawienia niepodzielonego zysku zyskiem niepodzielonym
14/05/24 16:58  brak uprawnień Zarząd PKO BP rekomenduje wypłatę 2,59 zł dywidendy na akcję za 2023 r.
16:47 PKO BANK POLSKI S.A.: Rekomendacja Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie podziału zysku za 2023 rok i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym
09/05/24 13:23  brak uprawnień PKO BP będzie aktywniej oferował klientom ugody ws. kredytów CHF