O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:20
kontakt
BBIDEV

Komunikaty

05/06/24 17:38 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,05% w ogólnej liczbie głosów) wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
17:36 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).
17:32 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
31/05/24 07:47 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 21:23 BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.
30/04/24 15:37 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Porozumienie akcjonariuszy
14:10 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (1,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).
14:09 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (1,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Wiceprezesa Zarządu).
14:03 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,5% w ogólnej liczbie głosów) wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
14:00 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (1,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
29/04/24 17:07 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
26/04/24 22:38 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA
22:30 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA
24/04/24 17:42 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.
11/04/24 23:03 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiany w Umowie Inwestycyjnej projektu ROMA TOWER