O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:00
kontakt
MOSTALZAB

Komunikaty

05/06/24 12:07 MOSTALZAB: Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej
29/05/24 14:04 MOSTALZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
24/05/24 19:47 MOSTALZAB: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zamiaru objęcia przez Emitenta akcji nowej emisji POLWAX S.A.
11:01 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta
23/05/24 16:47 MOSTALZAB: Rozszerzenie składu Zarządu Spółki i informacja o nowo powołanym członku Zarządu
16:44 MOSTALZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 23 maja 2024 r.
15:31  brak uprawnień Mostostal Zabrze przeznaczy 34,5 mln zł na kapitał rezerwowy na sfinansowanie skupu akcji
15:20 MOSTALZAB: Rada Nadzorcza nowej kadencji
15:17 MOSTALZAB: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z 23 maja 2024 r.
17/05/24 15:45  brak uprawnień MOSTOSTAL ZABRZE SA (1/2024) MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/05/24 17:11 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 11:20  brak uprawnień Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że miała w I kwartale 12,5 mln zł zysku netto
10:54 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy MOSTOSTAL ZABRZE za I kwartał 2024 r.
26/04/24 13:32 MOSTALZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
24/04/24 16:32  brak uprawnień Mostostal Zabrze chce przeznaczyć ok. 34,4 mln zł z zysku za '23 na skup akcji własnych