O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:44
kontakt
MOSTALPLC

Komunikaty

13/06/24 12:10 MOSTALPLC: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
04/06/24 18:09 MOSTALPLC: Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN S.A.Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN S.A.
29/05/24 17:06 MOSTALPLC: Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem dominującym nad Emitentem
07:46 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/05/24 12:37 MOSTALPLC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2024 roku
16/05/24 08:37 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Szacunkowe wyniki Spółki za I kwartał 2024 r.Spółki za I kwartał 2024 r.
26/04/24 08:05 MOSTALPLC: MOSTALPLC
23/04/24 14:50 MOSTALPLC: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2023 rok
17/04/24 08:01 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za rok 2023
10/01/24 09:22 MOSTALPLC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
29/11/23 08:40 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/11/23 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A18 wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO PŁOCK
07/11/23 10:54  brak uprawnień Mostostal Płock ma umowę ze spółką z Czech na prace budowlano-montażowe za 31,25 mln zł
10:39 MOSTALPLC: Zawarcie umowy z METROSTAV DIZ s.r.o.
27/10/23 13:53  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I-III kw. '23 miał 0,48 mln zł zysku netto