O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:59
kontakt
MENNICA

Komunikaty

22/05/24 18:26  brak uprawnień Mennica Polska wygrała przetarg Banku Zambii na produkcję i dostawę monet za 9,36 mln USD
17:43 MENNICA: Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu
17/05/24 17:46 MENNICA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
08/05/24 12:26  brak uprawnień Mennica Polska spodziewa się w 2024 roku stabilizacji wyników grupy (wywiad)
07/05/24 20:03 MENNICA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
18:31 MENNICA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 maja 2024 roku
15:22  brak uprawnień Walne Mennicy zdecydowało o utworzeniu 220 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji własnych
15:06 MENNICA: Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
13:58  brak uprawnień Mennica Polska wypłaci 1,25 zł dywidendy na akcję
13:41 MENNICA: Podział zysku wypracowanego w roku 2023 oraz zmiana rekomendacji Zarządu
11:52 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 roku
06/05/24 21:44 MENNICA: Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
15:03  brak uprawnień Mennica Polska złożyła ofertę w przetargu Banku Tanzanii
14:39 MENNICA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu zorganizowanym przez Bank Tanzanii
30/04/24 15:51 MENNICA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej