O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 03:55
kontakt
KOGENERA

Komunikaty

24/05/24 12:38 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku
21/05/24 07:19 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/24 14:00 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:59 KOGENERA: Odwołanie członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
13:58 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 kwietnia 2024 roku i wznowionym po przerwie w dniu 9 maja 2024 roku
13:57 KOGENERA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołane na dzień 17 kwietnia 2024 roku i wznowione po przerwie w dniu 9 maja 2024 roku
06/05/24 18:06  brak uprawnień Kogeneracja szacuje skonsolidowany zysk netto w I kw. '24 na około 137 mln zł
17:54 KOGENERA: Zgłoszenie przez Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
17:42 KOGENERA: Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023
17:40 KOGENERA: Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 r.
30/04/24 15:57 KOGENERA: Wycofanie przez Akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
17/04/24 14:17 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 kwietnia 2024 roku
KOGENERA: Odwołanie członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
14:16 KOGENERA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 17 kwietnia 2024 r.
14:15 KOGENERA: Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.