O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:12
kontakt
INTROL

Komunikaty

23/05/24 17:16 INTROL S.A.: Raport Biegłego Rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2023 r
17:05 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/24 11:53 INTROL S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej INTROL S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A. za rok 2023
11:42 INTROL S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej INTROL S.A. w sprawie zmian na stanowisku Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
11:33 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.
30/04/24 17:04  brak uprawnień Introl chce wypłacić 0,24 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
16:45 INTROL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2024 r.
16:34 INTROL S.A.: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2024 r.
26/04/24 18:45  brak uprawnień Introl chce przeznaczyć zysk za '23 na kapitał rezerwowy
18:35 INTROL S.A.: Rekomendacja Zarządu INTROL S.A. w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2023.
18:05 INTROL S.A.: INTROL S.A.
17:48 INTROL S.A.: INTROL S.A.
03/04/24 13:29 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.
13:22 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
13:17  brak uprawnień NWZ Introlu zdecydowało o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję