O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:42
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

29/05/24 17:26 SYGNITY: Aktualizacja informacji dot. zawarcia listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego
17:20 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
28/05/24 19:10 SYGNITY: Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 oraz ocena wniosku dokonana przez Radę Nadzorczą
20/05/24 16:41 SYGNITY: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17/05/24 07:40 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/24 17:33  brak uprawnień Sygnity szacuje zysk netto w I kw. na ok. 8 mln zł
17:27 SYGNITY: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2024
15/04/24 08:58  brak uprawnień BM mBanku podwyższyło cenę docelową dla akcji Sygnity do 35,8 zł, ale utrzymało rekomendację "sprzedaj"
09/04/24 17:26  brak uprawnień Sygnity ma ambicję na 3 do 5 akwizycji rocznie
21/03/24 22:58 SYGNITY: SYGNITY
22:51 SYGNITY: SYGNITY
20/03/24 16:40  brak uprawnień SYGNITY SA (1/2024) Sygnity Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/03/24 14:23  brak uprawnień Sygnity kupi spółkę Sagra Technology za max. 42,3 mln zł
14:15 SYGNITY: Zawarcie umowy nabycia udziałów - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
29/02/24 16:51 SYGNITY: Aktualizacja informacji dot. zawarcia listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego