O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 22:53
kontakt
BOS

Komunikaty

22/05/24 09:59 BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 19 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
15/05/24 10:33  brak uprawnień BOŚ planuje aktualizację strategii; ocenia, że potencjał do poprawy kluczowych parametrów jest większy
07:00  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ w I kw. spadł 19,5 proc. rdr do 45,9 mln zł
05:59 BOŚ SA: BOŚ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 19:21  brak uprawnień BOŚ szacuje wpływ przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki grupy na ok. 7,6 mln zł
19:08 BOŚ SA: Informacja o zdarzeniach mających wpływ na wyniki Banku Ochrony Środowiska S.A. w II kwartale i całym 2024 roku
07/05/24 16:47  brak uprawnień BM mBanku podwyższyło ceny docelowe dla banków i zmieniło rekomendacje
25/04/24 08:58 BOŚ SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 1 kwartał 2024 roku
19/04/24 16:10  brak uprawnień Składka BOŚ na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniesie 19,9 mln zł
16:04 BOŚ SA: Wpływ ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na wyniki pierwszego kwartału 2024 r.
03/04/24 22:19  brak uprawnień Bartosz Kublik powołany na stanowisko prezesa BOŚ pod warunkiem uzyskania zgody KNF
21:51 BOŚ SA: Zmiany w Zarządzie Banku Ochrony Środowiska S.A.
11/03/24 21:59  brak uprawnień Marcin Liberadzki czasowo kieruje pracami zarządu BOŚ
17:53 BOŚ SA: Zmiany w Zarządzie Banku Ochrony Środowiska S.A.
14:08 BOŚ SA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.