O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:18
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

20/05/24 15:06 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2024 roku
15:05 BORYSZEW: Powołanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję
15:04 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2024 roku
13:58  brak uprawnień Spółka zależna Boryszewa zdecydowała o rozpoczęciu procesu likwidacji oddziału
13:52 BORYSZEW: Podjęcie przez Zarząd Alchemia S.A. decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji Oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
12:15  brak uprawnień Boryszew wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję
12:11 BORYSZEW: Decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Boryszew S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
17/05/24 08:38  brak uprawnień Boryszew przewiduje poprawę koniunktury gospodarczej w IV kwartale '24 (wywiad)
16/05/24 07:23  brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Boryszew w I kw. 2024 r. spadł do 6,4 mln zł, a przychody do 1,35 mld zł
07:10 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/24 19:35 BORYSZEW: Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję
23/04/24 12:38 BORYSZEW: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2024 roku
12:37 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 20 maja 2024 roku
22/04/24 20:57  brak uprawnień Niemieckie spółki zależne Boryszewa złożyły do sądów wnioski ws. ogłoszenia upadłości
20:14 BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. aktywów Grupy Boryszew Automotive Plastics