O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 21:15
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

29/05/24 20:39 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
27/05/24 17:15 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
15:11 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacje dotyczące transakcji w ramach nabycia akcji własnych
22/05/24 19:16 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r.
19:10 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 19 czerwca 2024 r.
21/05/24 17:21 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2023 rok
17:15  brak uprawnień RN Banku Handlowego powołała prezes Elżbietę Światopełk-Czetwertyńską na kolejną kadencję
17:06 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
20/05/24 20:22 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 16/2024
18:33 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacje dotyczące transakcji w ramach nabycia akcji własnych
16/05/24 16:46 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o decyzji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku
16:39 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o decyzji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku
13/05/24 15:30 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacje dotyczące transakcji w ramach nabycia akcji własnych
09/05/24 11:19  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '24 wyniósł 454 mln zł, nieco wyższy do oczekiwań (opis2)
08:19  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '24 wyniósł 454 mln zł, nieco wyższy do oczekiwań (opis)