O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:18
kontakt
CONSOLE

Komunikaty

15/05/24 18:37 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (4/2024) Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 Console Labs Spółka Akcyjna
15/04/24 18:41 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (3/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect Console Labs Spółka Akcyjna
20/03/24 21:01 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (2/2024) Raport roczny Spółki za 2023 rok Console Labs Spółka Akcyjna
29/01/24 16:43 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych
17/11/23 19:22 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (11/2023) Korekta raportu nr 9/2023
14/11/23 19:27 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (10/2023) Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 Console Labs Spółka Akcyjna
27/10/23 20:02 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (9/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk
19:58 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (8/2023) Informacja o zmianie Statutu Spółki Console Labs S.A.
04/10/23 18:17 CONSOLE LABS S.A.: Informacja o zmianie Statutu Spółki Console Labs S.A.
14/08/23 20:55 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (7/2023) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 Console Labs Spółka Akcyjna
29/06/23 13:18 CONSOLE LABS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
28/06/23 19:16 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (6/2023) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
19:08 brak uprawnień CONSOLE LABS SA (5/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CONSOLE LABS S. A.
02/06/23 09:08 brak uprawnień Console Lab chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
08:55 CONSOLE LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwałUzupełnienie z powodu błędu podczas otwierania załączników.