O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:36
kontakt
IMAGEPWR

Komunikaty

15/05/24 11:15 brak uprawnień IMAGE POWER SA (12/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
10/05/24 14:39 IMAGE POWER S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17/04/24 12:17 brak uprawnień IMAGE POWER SA (11/2024) Kooptacja Członka Rady Nadzorczej
15/04/24 14:24 brak uprawnień IMAGE POWER SA (10/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
05/04/24 11:01 IMAGE POWER S.A.: Powiadomienie o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/04/24 17:46 brak uprawnień GPW: Komunikat - IMAGE POWER, LUON
29/03/24 13:32 brak uprawnień IMAGE POWER SA (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.
28/03/24 21:18 brak uprawnień IMAGE POWER SA (8/2024) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2023 r.
26/03/24 09:16 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia IMAGE POWER
25/03/24 14:38 brak uprawnień IMAGE POWER SA (7/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy
22/03/24 00:12 brak uprawnień IMAGE POWER SA (6/2024) Wyznaczenie terminu publikacji raportu rocznego
00:07 brak uprawnień IMAGE POWER SA (5/2024) Nałożenie środka dyscyplinującego
21/03/24 00:49 brak uprawnień IMAGE POWER SA (4/2024) Informacja o nieterminowym przekazaniu raportu rocznego
14/03/24 13:35 brak uprawnień IMAGE POWER SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
22/02/24 17:02 brak uprawnień IMAGE POWER SA (2/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej