O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:54
kontakt
SONKA

Komunikaty

15/05/24 17:38  brak uprawnień SONKA SA (4/2024) Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2024 roku
15/04/24 16:30  brak uprawnień SONKA SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
14/02/24 17:17  brak uprawnień SONKA SA (2/2024) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2023 r.
15/01/24 13:06  brak uprawnień SONKA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 17:45  brak uprawnień SONKA SA (11/2023) SONKA: Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
26/09/23 17:20 SONKA S.A.: Istotne informacje dot. produktów Spółki w związku z inwestycją w grę Holstin
17:11 SONKA S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej na grę Holstin z PlayWay S.A. na kwotę 4,4 mln zł
14/08/23 17:58  brak uprawnień SONKA SA (10/2023) Raport okresowy Spółki za II Q 2023 roku Sonka Spółka Akcyjna
25/07/23 17:05 SONKA S.A.: Aktualizacja dotycząca działań marketingowych gry Holstin
24/07/23 17:22 SONKA S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z PlayWay S.A.
07/07/23 19:35 SONKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku.
30/06/23 18:09  brak uprawnień SONKA SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku
28/06/23 21:04 SONKA S.A.: Przesunięcie terminu działań marketingowych gry Holstin
15/06/23 18:34  brak uprawnień SONKA SA (8/2023) Korekta raportu kwartalnego Emitenta za IV kwartał 2022 roku
02/06/23 17:44 SONKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonka S.A. wraz z projektami uchwał