info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 14:26
kontakt
solarinov

Komunikaty

16/03/23 15:18 Solar Innovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
15:03  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
24/02/23 17:19  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (3/2023) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2022-2023
14/02/23 21:14  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
26/01/23 14:20  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 18:14 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
18:04 Solar Innovation S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17:47 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
22/12/22 17:14 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji
13:13 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
12:33 Solar Innovation S.A.: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR
14/12/22 15:05  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (12/2022) Zmiany w Zarządzie Solar Innovation S.A.
14/11/22 17:17  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (11/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 roku
12/08/22 19:20  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (10/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku
28/06/22 20:40 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Innovation S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku.