info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.22, godz. 18:06
kontakt
interbud

Komunikaty

22/09/23 17:04 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/23 14:43 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 r.
08/09/23 13:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów.
07/09/23 10:27 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów.
12/07/23 13:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na wykonanie infrastruktury drogowej przy ul. Franczaka Lalka w Lublinie
29/06/23 15:09 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
15:07 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:04 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
01/06/23 15:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku
12:28 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
18/05/23 17:22 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/23 16:32 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r.
31/03/23 19:09 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A.
18:24 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A.
12:22 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów i umowy pożyczki